Stadsbomen

Bomen in een stadsomgeving vormen steeds een uitdaging voor de groendienst.

 

Omgeven door beton, vaak bovenop een ondergrondse parking hebben bomen specifieke behoeften. Bij een nieuw project is het aangewezen dat een ondergronds leidingnet reeds in de bouwfase wordt voorzien. Dan kan met het "Tree root system" of met druppelbevloeiing worden gewerkt.

 

Bij losstaande bomen is het MPS systeem zeer aangewezen. Het is een systeem van onderling verbonden reservoirs die tot 100L water kunnen bevatten. Door middel van capillariteit wordt het water aan de grond rond de wortels afgegeven. Tegelijk wordt zuurstof toegediend.

 

Het water dat men manueel toedient draineert zodoende niet meer weg maar blijft in de reservoirs en wordt langzaam afgegeven aan de boom. Dit betekent waterbesparing en tijdsbesparing: de frequentie van manueel te gieten kan worden geminderd hetgeen een grote besparing op manuren betekent.

Stadsbomen
Stadsbomen
Stadsbomen
Stadsbomen